Een nationaliteitsaanvraag betalen

Bij de FOD Financiën kunt u het registratierecht (de belasting) betalen om een procedure tot nationaliteitsaanvraag op te starten.

U krijgt van die betaling een betalingsbewijs. Dat document moet u toevoegen aan uw aanvraag.

Er zijn 3 mogelijke procedures om de Belgische nationaliteit aan te vragen:

 • Een verklaring tot verkrijging (personen die minstens 18 jaar zijn)
 • Naturalisatie (personen die minstens 18 jaar zijn)
 • Toekenning (personen die jonger dan 18 jaar zijn)

Meer informatie over de procedures vindt u op de website van de FOD Justitie.

 • Hoeveel bedraagt het registratierecht voor een nationaliteitsaanvraag?

  U betaalt bij de FOD Financiën een vast bedrag van 150 euro voor uw nationaliteitsaanvraag.

  Uitzondering: de toekenning van de Belgische nationaliteit aan minderjarige kinderen of het opnieuw verkrijgen van de Belgische nationaliteit is gratis.

  Opgelet: de instantie die uw dossier behandelt, kan u voor alle situaties bijkomende kosten voor vertalingen, zegelrechten, fotokopieën van de akten en toe te voegen bewijsstukken aanrekenen.

 • Wanneer moet ik het registratierecht betalen?

  U betaalt het bedrag van 150 euro vooraleer u de nationaliteitsaanvraag indient. Zonder dat betalingsbewijs (een ‘kwijting’) is uw aanvraag onvolledig en kan ze niet behandeld worden.

 • Hoe kan ik het registratierecht betalen?
  1. Bel naar het algemene nummer van Financiën: 02 572 57 57 (u wordt dan doorgeschakeld naar het bevoegde kantoor) of stuur een mail naar het bevoegde kantoor.
  2. Het kantoor legt uit hoe u moet betalen (rekeningnummer en te vermelden gegevens bij de mededeling).
  3. Na ontvangst van de betaling wordt het betalingsbewijs naar u opgestuurd.

  Hoe vind ik het bevoegde kantoor?

  U kunt het bevoegde kantoor Rechtszekerheid opzoeken in onze kantorengids (het gaat om dezelfde kantoren als voor de betaling van een naamsverandering):

  • Klik bij ‘Gezin’ op ‘Naamsverandering’.
  • Klik op ‘ZOEKEN’.
  • Vul uw gemeente in en klik opnieuw op ‘ZOEKEN’.

  U krijgt vervolgens de gegevens van het kantoor Rechtszekerheid.

 • Is een terugbetaling mogelijk?

  Nee, het is niet mogelijk om een gedeeltelijke of volledige terugbetaling te krijgen, zelfs niet wanneer u de procedure stopzet of de nationaliteitsaanvraag geweigerd wordt.

 • Meer info over registratierechten voor nationaliteitsaanvragen?