Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)

Louizalaan 32-46A, bus 4
1050 Brussel 
                                                                                                                             
02 548 52 11

www.sfpi-fpim.be


De FPIM is een federale overheidsholding die een dubbele functie vervult. De FPIM treedt op als een investeringsmaatschappij en treedt ook op als holding van de overheid. De investeringen als openbare holding werden genomen in overleg met de overheid.

In het verlengde van de openbare holdingfunctie kan de FPIM tevens participaties nemen in bedrijven op uitdrukkelijke aanvraag van de federale overheid. Het gaat dan om gedelegeerde opdrachten.