Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

Commissie belast met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten

Commissie belast met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten

North Galaxy
Koning Albert II-laan 33, bus 25
1030 Brussel

Contact:

René Judak
02 576 57 72
mailbox rene.judak@minfin.fed.be


De commissie is onder meer belast met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten. Zij is samengesteld uit elf leden die door de minister van Financiën zijn benoemd.