Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Cel voor Financiële Informatieverwerking

Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

Gulden Vlieslaan 55, bus 1
1060 Brussel

02 533 72 11

mailbox info@ctif-cfi.be

www.ctif-cfi.be

 
De CFI is in België belast met het onderzoek van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme die haar worden gemeld door instellingen en personen bedoeld in de wet. De CFI is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid en staat onder het toezicht van de ministers van Justitie en van Financiën. Ze staat onder leiding van een magistraat, Philippe de KOSTER, en is samengesteld uit gerechtelijke en financiële deskundigen en een hoger officier van de federale politie.