Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

Bijzondere Belastinginspectie

Bevoegdheden

De algemene administratie van de Bijzondere Belastinginspectie wordt belast met de gestructureerde strijd tegen de fraude wat betreft alle belastingen waarvan de vestiging, de inning en de invordering zijn toevertrouwd aan de Federale Overheidsdienst Financiën.

Passend in een algemeen gecoördineerd kader, doet zij niets af aan de specifieke bevoegdheden van de andere algemene administraties inzake de strijd tegen de fraude.

 Organigram (JPG, 87.13 KB)