Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

Douane en accijnzen

Bevoegdheden

De algemene administratie der Douane en accijnzen is verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de federale, internationale en supranationale wetgeving inzake douane en accijnzen
  • de uitvoering van de federale en gewestelijke wetgeving betreffende de slijterijen van gegiste dranken
  • de uitvoering van de wetgeving inzake ecotaksen
  • de uitvoering van de bepalingen van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, betreffende de invoer en de uitvoer van goederen
  • een reeks tussenkomsten zoals de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten