Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

Internationale financiële sancties (Verenigde Naties)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft tal van resoluties aangenomen waarbij sancties worden opgelegd aan regeringen, personen of entiteiten. Deze VN sanctieregimes worden door de Europese Unie omgezet in Europees recht, waardoor ze rechtstreeks van toepassing zijn in België.

Bevriezingsmaatregelen van de VN moeten onmiddellijk worden toegepast in België

Als onderdeel van deze sanctieregimes voegt de VN-Veiligheidsraad regelmatig namen toe aan lijsten van personen en entiteiten van wie de tegoeden moeten worden bevroren. Opdat deze bevriezingsmaatregelen effectief zouden zijn, moet de bevriezing van de tegoeden onmiddellijk worden toegepast, zo niet hebben de geviseerde personen en entiteiten de mogelijkheid om hun tegoeden in veiligheid te brengen.

In het verleden nam de Minister van Financiën na iedere toevoeging van een persoon of entiteit op een VN-sanctielijst steeds een ministerieel besluit waarbij de tegoeden van deze persoon of entiteit in België werden bevroren van het moment van de beslissing van de VN-Veiligheidsraad tot het moment dat deze beslissing werd omgezet in Europees recht. Een overzicht van deze ministeriële besluiten vindt u hier.

Deze werkwijze was niet enkel administratief omslachtig, maar werd door de Financial Action Task Force (FATF) ook beoordeeld als onvoldoende effectief om te voldoen aan de internationale verplichting om de bevriezingsmaatregelen van de VN-Veiligheidsraad onmiddellijk toe te passen in België.

Titel VIII (art. 235 tot 240) van de wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen werkte deze tekortkoming weg door het systeem met ministeriële besluiten in te trekken (art. 238) en te bepalen dat de bevriezingsmaatregelen vastgesteld door de VN-Veiligheidsraad moeten worden uitgevoerd vanaf het tijdstip dat zij werden aangenomen door de VN-Veiligheidsraad (art. 236).

Hoewel er door de ministeriële besluiten in het verleden reeds een verplichting bestond om de bevriezingsmaatregelen van de VN onmiddellijk uit te voeren, brengt deze nieuwe regeling meer rechtszekerheid. Men moet immers niet langer op de publicatie van het ministerieel besluit wachten om 100% zeker te zijn dat de bevriezingsmaatregel van de VN onmiddellijk moet worden uitgevoerd.

De wet voorziet sancties voor inbreuken tegen de verplichting om de bevriezingsmaatregelen van de VN onmiddellijk uit te voeren (art. 237).

Nuttige informatie

<< Terug naar financiële sancties