België verlaten

België verlaten

 • Ik verlaat binnenkort België. Moet ik mijn vertrek aan de FOD Financiën melden?

  U bent momenteel gedomicilieerd in België en zal na uw verhuis in het buitenland gedomicilieerd zijn

  Neem contact op met uw belastingkantoor om uw vertrek te melden.

  U vindt de contactgegevens van uw belastingkantoor:

  U ontvangt dan een 'speciale aangifte' die u toelaat uw inkomsten van het jaar van uw vertrek aan te geven (van 1 januari tot de dag van uw vertrek). U moet die aangifte uiterlijk 3 maanden na uw vertrek indienen.

  Als u na uw vertrek inkomsten in België blijft hebben (bijvoorbeeld een loon, een huur): zie volgende vraag.


  U bent in het buitenland gedomicilieerd

  U bent bijvoorbeeld naar België gekomen om er gedurende een beperkte periode te werken, maar uw domicilie en/of uw gezin is in het buitenland gebleven.

  Neem contact op met uw belastingkantoor om uw vertrek te melden.

  Het jaar dat volgt op uw vertrek ontvangt u nog een belastingaangifte niet-inwoners die u toelaat uw inkomsten in België van het jaar van uw vertrek aan te geven (van 1 januari tot de dag van uw vertrek).

  Om een aangifte niet-inwoners te ontvangen dient u zich eerst te registreren. Als dit nog niet gebeurde, gelieve dit dan zo snel mogelijk in orde te brengen.

  Zolang u inkomsten in België hebt, moet u zelfs na uw vertrek een belastingaangifte niet-inwoners indienen.


  U blijft in België gedomicilieerd

  U vertrekt naar het buitenland voor een beperkte periode (bijvoorbeeld als student of voor een korte professionele opdracht).

  U moet niets melden aan FOD Financiën.

  Opgelet, U moet wel een aangifte in de personenbelasting indienen in België, zelfs als U in het buitenland bent.

 • Ik ben in het buitenland gedomicilieerd. Moet ik een belastingaangifte in België indienen?

  U heeft nog inkomsten in België

  Na uw vertrek uit België heeft u nog inkomsten in België (een loon, uw pensioen...).

  U moet die inkomsten in België aangeven en zal hierop belast worden.

  U moet zich registreren om een belastingaangifte niet-inwoners te ontvangen.

  U ontvangt die aangifte per post in de loop van het tweede semester (het jaar dat volgt op het jaar waarin u die inkomsten hebt gehad). U kunt uw aangifte ook indienen via MyMinfin (met uw Belgische elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer).

  Zolang u inkomsten in België hebt, moet u een belastingaangifte niet-inwoners indienen.


  U hebt geen inkomsten in België

  U moet geen aangifte meer indienen in België en bent niet meer belastbaar in België.

 • Moet ik een adreswijziging in het buitenland of een wijziging van mijn gezinssituatie (in geval van huwelijk, wettelijk samenwonen, feitelijke scheiding, echtscheiding, overlijden) aan de FOD Financiën melden?

  Ja, als u een belastingaangifte niet-inwoners moet invullen. Neem in dat geval contact op met uw belastingkantoor.