Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit

Opdrachten

De Waarnemingspost

  • volgt de ontwikkeling van de gewestelijke fiscaliteit op, door:
    • alle nuttige informatie te verzamelen
    • studies en opzoekingen uit te voeren
    • adviezen en aanbevelingen uit te brengen
  • coördineert de werkzaamheden voor de overname van de dienst van de gewestelijke belastingen door de gewesten
  • coördineert de verschillende taken bepaald door het samenwerkingsakkoord gesloten op 7 december 2001 tussen de federale Staat en de Gewesten (overleg over de administratieve uitvoerbaarheid, en inventarisatie en opvolging van de uitwisselingen van informatie)