Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Centrale juridische dienst

Opdrachten

De Centrale juridische dienst

  • geeft de overheid raad op juridisch en strategisch vlak bij juridische problemen
  • adviseert administraties en diensten van de FOD Financiën
  • beheert het geheel van de objectieve geschillen, zoals annulatieberoepen en kortgedingen voor het Grondwettelijk hof, annulatieberoepen van reglementaire of niet-reglementaire akten van de overheid of kortgedingen voor de Raad van State
  • beheert de advocaten van het departement
  • staat de advocaten van het departement bij voor bepaalde specifieke juridische zaken
  • staat de advocaten van de Belgische Staat bij in het kader van zaken afkomstig van het Europees Gerechtshof of het Internationaal gerechtshof
  • schrijft wetteksten, reglementen of individuele teksten of biedt hulp bij het opstellen van die teksten
  • behandelt specifieke juridische problemen die het departement aanbelangen
  • komt tussen als overheid voor administratief beroep bij specifieke regelgeving