Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Tarieven onroerende goederen

Schenkingstarieven voor onroerende goederen in Wallonië

 • Wat wordt er verstaan onder wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest?

  Onder wettelijk samenwonende wordt in het Waalse Gewest verstaan:

  • de persoon die op het ogenblik van de schenking met de schenker gedomicilieerd is
   en
  • met wie de schenker een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd heeft overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek of het Wetboek van Internationaal privaat recht

   

 • Wat is het tarief bij schenking van een onroerend goed aan een familielid in rechte lijn of aan een echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest?

  Bij schenking van een onroerend goed aan een familielid in rechte lijn (kleinkind, kind, ouder, grootouder enz.) of aan een echtgenoot/samenwonende in het Waalse Gewest is sinds 3 september 2018 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde:

  Gedeelte van de schenking  In rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden
  Van tot en met Percentage voor het overeenstemmende gedeelte  Belasting van de voorgaande gedeelten
  0,01 € 150.000 € 3 %
  150.000,01 € 250.000 € 9 % 4.500 €
  250.000,01 € 450.000 € 18 % 13.500 €
  Boven de 450.000 € 27 % 49.500 €

 • Kan ik een vermindering van het schenkingsrecht krijgen wanneer ik van mijn echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest een onroerend goed gekregen heb?

  Ja, als begunstigde echtgenoot/wettelijk samenwonende kunt u een vermindering van het schenkingsrecht krijgen als u minstens drie kinderen jonger dan 21 in leven hebt op het moment dat het recht voor de staat verworven is.

  De vermindering bedraagt 4 procent per kind dat de leeftijd van 21 jaar niet bereikt heeft, met een maximum van 124 euro per kind. 

 • Wat is het tarief bij schenking van een onroerend goed aan een andere persoon dan een familielid in rechte lijn of een echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest?

  Bij schenking van een onroerend goed aan een andere persoon dan een familielid in rechte lijn (kleinkind, kind, ouder, grootouder enz.) of een echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest is sinds 3 september 2018 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde:  

  Gedeelte van de schenking Tussen alle andere personen
  Van tot en met Percentage voor het overeenstemmende gedeelte Belasting van de voorgaande gedeelten
  0,01 € 150.000 € 10 %
  150.000,01 € 250.000 € 20 % 15.000 €
  250.000,01 € 450.000 € 30 % 35.000 €
  Boven de 450.000 € 40 % 95.000 €
 • Kan ik een vermindering van het schenkingsrecht krijgen wanneer ik van een andere persoon dan van een familielid in rechte lijn of een echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest een onroerend goed gekregen heb?

  Ja, u kunt als begunstigde een vermindering krijgen als u minstens 3 kinderen jonger dan 21 in leven hebt op het moment dat het recht voor de staat verworven is.

  De vermindering bedraagt 2 procent per kind dat de leeftijd van 21 jaar niet bereikt heeft, met een maximum van 62 euro per kind.