Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Privacy en Security

Opdrachten

De dienst Privacy en Security staat in voor de managementondersteuning over privacy en informatieveiligheidbeleid - materie. Hij

  • is het centraal aanspreekpunt voor de contacten tussen de FOD Financiën en de Gegevensbeschermingsautoriteit
  • ondersteunt op het vlak van de toepassing van de privacy en security-materie in projecten
  • ondersteunt (technisch) bij wetgevende initiatieven over privacy-materie
  • ontwikkelt en beheerd van de informatieveiligheidsbeleid van de FOD Financiën