Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Duurzame ontwikkeling

Opdrachten

De Cel Duurzame Ontwikkeling

  • volgt het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling op en de acties voor interne sensibilisering rond dat thema in samenwerking met de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
  • verzamelt informatie over de mobiliteit van de ambtenaren van de FOD Financiën en het verbruik van energie en water in onze gebouwen
  • coördineert en stuurt het EMAS-project (ecologisch beheerssysteem) aan