Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Dienst Strategisch Coordinatie en Communicatie

Opdrachten

De Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie

  • ondersteunt het Directiecomité bij de uitwerking van de organisatiestrategie en volgt de uitvoering ervan op
  • begeleidt en ondersteunt de organisatie bij projectwerking en coördineert de projecten binnen de FOD Financiën
  • begeleidt en ondersteunt de organisatie bij Business Process Management (BPM) en coördineert het procesbeheer binnen de FOD Financiën
  • omkadert en stuurt de communicatie-initiatieven aan voor het geheel van de FOD Financiën
  • bepaalt de strategie en verzekert de coherentie van de communicatie, ook wat het imago van de FOD Financiën betreft