Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Begroting en beheerscontrole

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole is bevoegd voor: ​

 • het opstellen en opvolgen van de uitvoering van de begroting van de FOD Financiën 
 • het voeren van de boekhouding van de FOD Financiën 
 • het betalen van de inkomende facturen en de schuldvorderingen 
 • het verstrekken van relevante beheersinformatie voor een doeltreffend en efficiënt gebruik van de middelen 
 • het leiden van overheidsopdrachten m.b.t. aankopen voor de gehele FOD Financiën en andere federale overheidsdiensten 
 • het logistiek management binnen onze FOD, dit houdt onder meer in: 
  • het beheren van de dienstgebouwen en verzekeren van een veilige en comfortabele werkomgeving voor de ambtenaren en de bezoekers van onze FOD 
  • het leveren van de nodige logistieke infrastructuur en werkmiddelen 
  • het beheren van het wagenpark 

 Organigram (PDF, 181.7 KB)