Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Openbaarheid van bestuur


Het recht om bestuursdocumenten te raadplegen

Het recht om bestuursdocumenten te raadplegen is een recht dat deel uitmaakt van de  Belgische Grondwet (art. 32). De wet van 11 april 1994 over de openbaarheid van bestuur geeft dat recht verder gestalte, onder meer door het oprichten van een Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten.

Sinds 1995 kan elke burger het recht om bestuursdocumenten te raadplegen, uitoefenen. Als de administratie hem dat weigert, kan hij beroep te doen op de Commissie om er zijn verzoek voor te leggen. Zij zal een advies uitbrengen.

Alle informatie over het recht, de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten (samenstelling, werking …) en haar adviezen zijn beschikbaar op de website van de Commissie.