Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Leasing

Hoe moet ik de aftrekbare kosten van een geleasede auto berekenen?

Hoe moet ik de aftrekbare kosten van een geleasede auto berekenen?

Als u een auto leaset, moet u in uw jaarlijkse afbetaling een onderscheid maken tussen:

  • de terugbetaling van het geleende kapitaal
  • de intresten op het nog uitstaande kapitaal

Als u kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten kunt u voor het beroepsmatige gebruik (woon-werkverkeer en andere beroepsmatige verplaatsingen) van uw voertuig de intresten van uw leasing aftrekken zonder rekening te houden met de 75 %-beperking of het forfait van 0,15 euro. Die intresten zijn dus volledig aftrekbaar.

Voorbeeld:

70 % van uw autokosten zijn beroepsmatige kosten (zowel woon-werkverkeer als andere beroepsmatige verplaatsingen). U mag dus de intresten van uw leasing x 70 % aftrekken.

U mag ook de afschrijving van uw voertuig aftrekken, maar:

  • het gedeelte van de afschrijving m.b.t. het woon-werkverkeer is begrepen in het forfait van 0,15 euro
  • het gedeelte van de afschrijving m.b.t. de andere beroepsmatige verplaatsingen is beperkt tot 75 %