Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Welke verplaatsingen?

Andere beroepsverplaatsingen

Welke verplaatsingen?

De andere beroepsverplaatsingen zijn alle verplaatsingen afgelegd in België of in het buitenland die geen woon-werkverkeer en geen privéverkeer zijn.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • het bezoek aan klanten of patiënten
  • de verplaatsing naar de plaats waar u een permanente beroepsopleiding volgt, wanneer die plaats niet dezelfde is als uw plaats van tewerkstelling
  • de verplaatsing naar de garage waar het onderhoud van de wagen plaatsvindt, wanneer u deze wagen voor uw beroep gebruikt

Dit omvat ook de verplaatsing die u doet wanneer u thuis vertrekt en rechtstreeks naar uw klanten gaat, zonder dat u eerst langs uw kantoor of de bedrijfszetel passeert.