Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Directiecomité
Hans D’HONDT
Voorzitter
(NL)


 

Hilde AERTS
Adviseur-generaal van de Diensten van de Voorzitter
Momenteel belast met de leiding van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole
Secretaris van het Directiecomité
(NL)Tom BOELAERT
Administrateur belast met de leiding van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
(NL)

Alexandre DE GEEST
Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie
(FR) 

Tom JANSEN
Adviseur-generaal belast met de leiding van de Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning
(NL)


 

Wouter DE RYCK
Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
(NL)

 


 

Philippe JACQUIJ
Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit
(FR)


 

Frank PHILIPSEN
Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie
(NL)
  

Arnaud VAJDA
Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie
(FR)  

Marc VANDERSMISSEN
Directeur van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie
(FR)


 

Kristian VANDERWAEREN
Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
(NL)