Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

Presentatie

Presentatie

 
GestTab is een geautomatiseerd systeem voor het bestellen van fiscale kentekens en voor het indienen van de aangiften ten verbruik AC4.
Uitsluitend voor bestelling  van Belgische fiscale kentekens en inverbruikstelling van tabaksfabricaten in België. 
Voor de Luxemburgse fiscale kentekens: enkel interface naar module Fedopress – printopdracht.

CONTACT