Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke en jaarlijkse belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden etc.).

Een vraag over uw onroerende voorheffing? Neem contact op met het gewest waar uw onroerend goed zich bevindt:

De FOD Financiën is niet langer bevoegd om uw aanvragen over de onroerende voorheffing te behandelen.


Bent u eigenaar van een onroerend goed en wilt u weten hoe u uw belastingaangifte moet invullen? Raadpleeg de FAQ over de onroerende inkomsten, de toelichting van de aangifte of neem contact op met uw belastingkantoor (‘Centrum Particulieren’).