Bescheiden woning

Vermindering voor "bescheiden woning"

 • Ik ben eigenaar van een bescheiden woning. Kan ik een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen?

  Als u eigenaar (of vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder) van een bescheiden woning bent, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een vermindering van 25% krijgen.

  Als u die bescheiden woning heeft laten bouwen of als u ze in nieuwe staat gekocht heeft en als u geen bouw- of aankooppremie heeft gekregen van het Waals Gewest, wordt de vermindering verhoogd tot 50 % voor de eerste 5 jaar waarvoor de onroerende voorheffing verschuldigd is.

  Voorwaarden

  • Om recht te hebben op deze vermindering mag het niet geïndexeerd kadastraal inkomen van alle onroerende goederen die u in België bezit, niet meer bedragen dan 745 euro.
  • De vermindering geldt slechts voor de enige woning die u persoonlijk betrekt op 1 januari van het aanslagjaar (d.w.z. voor de vermindering voor het inkomstenjaar 2020, op 1 januari 2020).
 • Ik bezit verschillende woningen. Kan ik genieten van de vermindering?

  Om van de vermindering te genieten, moet het gaan om uw eigen woning.

  U kunt dus geen recht hebben op de vermindering als u eigenaar (of vruchtgebruiker,  erfpachter of opstalhouder) bent van andere woningen gelegen in België of in het buitenland (situatie op 1 januari van het aanslagjaar).

  U moet er echter geen rekening mee houden:

  • woningen waarvan u op 1 januari van het aanslagjaar slechts naakte eigenaar bent
  • woningen verkocht uiterlijk op 31 december van het aanslagjaar
  • woningen die u niet persoonlijk bewoont door wettelijke of contractuele belemmeringen of door de stand van de vordering van de bouw- of renovatiewerken waardoor u de woning niet daadwerkelijk kunt betrekken  (situatie op 1 januari van het aanslagjaar). 
  Voorbeeld: Op 1 januari 2020, bent u eigenaar van twee appartementen. U heeft er een verkocht op 1 maart 2020. U kunt dus genieten van de vermindering voor het inkomstenjaar 2020 (als u aan de andere voorwaarden voldoet).

  Voorbeeld: Op 1 januari 2020, was u eigenaar een appartement en een huis in aanbouw had. U kunt dus genieten van de vermindering voor het inkomstenjaar 2020 (als u aan de andere voorwaarden voldoet).
 • Hoe kan ik de vermindering van de onroerende voorheffing voor "bescheiden woning" krijgen?

  Wenst u de vermindering voor "bescheiden woning" te bekomen voor een woning die u pas heeft betrokken?

  Stelt u vast dat u aan de voorwaarden voldoet om een vermindering voor "bescheiden woning" te krijgen voor een woning die u reeds betrok maar waarvoor u nooit een aanvraag indiende?

  Zend dan het formulier 179.1. RW, ingevuld, gedateerd en ondertekend, per gewone brief of per e-mail, aan uw Dienst Onroerende Voorheffing. Het adres vindt u op de keerzijde van uw aanslagbiljet.

  Opgelet! De eerste vermindering van onroerende voorheffing voor "bescheiden woning" wordt nooit automatisch toegekend door de fiscale administratie!