Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

UBO-register

Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinfin-portaal.

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (‘Wet’) voorziet in de invoering van een register van uiteindelijke begunstigden in België (waarbij het Engels acroniem ‘UBO’ staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het ‘UBO-register’).

 ons leren kennen 


Ons dienstaanbod

Hoe inscrijven in het UBO-register?

registratie in het UBO-register

Registreer u in een paar stappen in het UBO-register om aan de wet te voldoen.

HOE registreren?

Inloggen op het UBO-register

inloggen op het UBO-register

Log in op het register van uiteindelijke begunstigden.

inloggen


Ons nieuwsoverzicht

Aansluitingsmoeilijkheden voor nieuwe ondernemingsnummers die beginnen met het cijfer 1 - 27/09/2023

Sinds 19 september 2023 creëert de Kruispuntbank van Ondernemingen nieuwe entiteiten met ondernemingsnummers die beginnen met het cijfer 1. Deze nummers zijn momenteel niet compatibel met het gebruik van het UBO-register. Onze IT-teams zijn op de hoogte van dit probleem en doen hun uiterste best om het zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.

HERINNERING: verplichting om uiteindelijke begunstigden te registreren: boetes UBO - 16/08/2023

Ter herinnering: de uiterste datum voor het registreren van uiteindelijke begunstigden (UBO) was 30 september 2019, of één maand na de datum waarop de entiteit is opgericht. Aangezien de eerste boetes werden verstuurd in november 2021 en vervolgens in december 2022, werd een tolleringsperiode toegepast voor bepaalde mensen die meenden dat ze zich hadden geregistreerd, maar de procedure niet correct hadden gevolgd.

Vanaf vandaag eindigt de tolerantieperiode voor degenen die de procedure niet correct hebben gevolgd en hun uiteindelijke begunstigden niet hebben geregistreerd. Youtube-video's, gebruikershandleidingen en FAQ zijn beschikbaar als er problemen optreden tijdens de registratie.

Bij problemen met de registratie zijn we ook bereikbaar via MyMinfin of telefonisch op 02/572.57.57 (code 16552).

 Raadpleeg onze overige nieuwsberichten


Hulp nodig?

Hulp nodig?

Wij staan to​t uw dienst!

Heeft u een vraag over de registratie en het gebruik van het UBO-register? Heeft u een probleem met het registratieproces? Vele gebruikershandleidingen, FAQ’s en video's zijn beschikbaar om u te helpen.

Als u de oplossing voor uw probleem niet heeft gevonden, kunt u ook telefonisch contact opnemen op 02/572.57.57 (code 16552) of:

  • Via MyMinfin als u  de Belgische nationaliteit of een Belgisch bedrijf hebt. Om veiligheidsredenen vragen we u om contact met ons op te nemen via MyMinfin, door het tabblad " Een document indienen of antwoorden op een brief "  te selecteren in het gedeelte "Mijn interacties", met behulp van de 3-cijferige code 652. Bent u een werknemer van een Belgisch bedrijf? Als u niet de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf bent, moet u de rol "FOD FIN UBO Onderworpen entiteit"  of de rol "FOD FIN UBO Informatieplichtig" hebben.  Vennootschap met mandaat van een Belgische nationaliteit of een Belgische vennootschap? U moet het mandaat "UBO Register" hebben  , evenals de rol "FODFIN Treasury Mandate User".  Alle informatie over mandaten en  hun verantwoordelijkheden vindt u hier. Alle informatie over roldelegaties en hun verantwoordelijkheden is hier beschikbaar.
  • Per e-mail als u een buitenlandse nationaliteit of een buitenlands bedrijf heeft, via het adres ubobelgium@minfin.fed.be. Deze zaak is ook van toepassing op  een Belgische vennootschap die een mandaat uitoefent voor een buitenlandse nationaliteit of een buitenlandse vennootschap.

gebruikershandleidingen FAq'S VIDEO'S