Bijklussen

Opgelet: de info op deze pagina gaat over de inkomsten 2019 en 2020.

Bijklussen

 • Waarover gaat het?

  Als u tegen betaling klusjes wil doen, mag u tot:

  • brutobedrag voor het jaar 2019: 6.250 euro per jaar
  • brutobedrag voor het jaar 2020: 6.340 euro per jaar

  bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen (dat wil zeggen dat deze inkomsten vrijgesteld zijn van belasting).

  Het moet gaan om activiteiten in de deeleconomie (via een erkend platform), occasionele diensten tussen burgers of verenigingswerk.

  Opgelet: de inkomsten uit verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers mogen niet meer bedragen dan:

  • brutobedrag voor het jaar 2019: 520,83 euro per maand
  • brutobedrag voor het jaar 2020: 528,33 euro per maand.
 • Meer info

  Voor meer info over mogelijke activiteiten, de betrokken personen en de online aangifte van de activiteiten, zie de website 'Bijklussen' van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

  Voor meer info over de grensbedragen per jaar en per maand, de betrokken inkomsten enz., raadpleeg onze gedetailleerde FAQ:

  Om te weten welke deeleconomie-platformen erkend zijn door de FOD Financiën,  raadpleeg de lijst van de erkende platformen (PDF, 183.04 KB).