Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Successierechten

De successierechten zijn de belastingen die erfgenamen betalen op nalatenschappen. Ze worden berekend op de nettowaarde van de onroerende goederen (huis, grond …) en roerende goederen (geld, meubelen, juwelen …) die de overledene nalaat na aftrek van de schulden. Ze worden ook berekend op overdrachten die door overlijden gelijkgesteld worden (fictief legaat van art. 4 tot 11 W.Succ. en art. 2.7.1.0.3 tot 2.7.1.0.9 VCF).

De inning hangt af van het gewest dat bevoegd is:

  • voor het Vlaamse Gewest is de Vlaamse belastingdienst bevoegd.
  • voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en voor het Waalse Gewest is de FOD Financiën bevoegd.