Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Ik moet onderhoudsgeld betalen

FAQ Ik moet onderhoudsgeld betalen

 • Wat betekent de tussenkomst van de DAVO voor mij als onderhoudsplichtige?

  Als uw ex-partner ons vraagt om onderhoudsgeld (ook wel ‘alimentatie’ genoemd) van u op te eisen, dan brengen we u daar altijd via een brief van op de hoogte. In die brief laten we ook zien hoe die alimentatieschuld berekend werd.

  Gaat u niet akkoord met de schulden in die brief?

  U hebt dan twee opties:

  • Lever bewijs dat u die schulden al volledig of voor een deel betaald
  • Lever bewijs dat u maandelijks een lager bedrag aan onderhoudsgeld moet betalen dan uw ex-partner zegt.

  Gaat u wel akkoord met de schulden in die brief?

  Betaal dan de volledige schuld binnen de 15 dagen aan uw ex-partner en stuur ons meteen het betalingsbewijs. Dan komen wij verder niet tussen en rekenen we dus ook geen extra kosten of interesten aan.

  Kunt u de volledige schuld niet binnen de 15 dagen betalen?

  Wacht dan tot wij u een aangetekende brief sturen met daarin het officiële schuldsaldo dat wij zullen invorderen.

  Opgelet:

  • U mag nadien enkel nog onderhoudsgeld betalen aan de DAVO en niet meer direct aan uw ex-partner. Als u, nadat u onze aangetekende brief gekregen hebt, toch nog rechtstreeks aan uw ex-partner betaalt, kunnen we geen rekeningen houden met die betalingen. U zult dan twee keer moeten betalen en zelf moeten proberen om het geld terug te krijgen van uw ex-partner.
  • Wij zullen nadien ook 13 % werkingskosten aanrekenen bovenop het onderhoudsgeld dat u nog moet betalen.
  • Er kunnen ook nalatigheidsinteresten komen bovenop het onderhoudsgeld dat u moet betalen.
 • Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met een beslissing van de DAVO?

  Als u niet akkoord gaat met een beslissing van de DAVO kunt u in beroep gaan bij de beslagrechter.

 • Wanneer moet ik nalatigheidsinteresten betalen?

  Als u uw alimentatieschulden niet op tijd betaalt, dan zult u nalatigheidsinteresten moeten betalen.

  De interestberekening voor DAVO-schulden werd door een aantal opeenvolgende wetswijzigingen verschillende keren gewijzigd.

  Afhankelijk van uw situatie, zullen we u dus een andere interestvoet aanrekenen. Welke interestvoet precies van toepassing is, hangt onder andere af van:

  • wanneer het alimentatiedossier werd opgestart,
  • of de onderhoudsgerechtigde al eerder invorderingsacties heeft ondernomen,
  • ...

  Wilt u weten welke interestvoet wordt aangerekend in uw dossier? Neem dan contact op met één van onze infocenters.

 • Ik kan de alimentatieschuld niet in een keer betalen. Kan ik een afbetalingsplan krijgen?

 • Wanneer stopt de DAVO zijn tussenkomst en kan ik opnieuw rechtstreeks aan mijn ex-partner betalen, zonder dat de DAVO werkingskosten aanrekent?

  Zolang onze tussenkomst loopt, moet u aan ons betalen in plaats van rechtstreeks aan uw ex-partner en dat brengt werkingskosten met zich mee. In bepaalde gevallen stoppen wij met onze tussenkomst, volledig of voor een deel.

  We stoppen onze tussenkomst voor een deel

  Als u ons minstens zes keer na elkaar het onderhoudsgeld plus de werkingskosten betaald hebt, mag u het maandelijkse onderhoudsgeld weer rechtstreeks aan uw ex-partner betalen.

  De onderhoudsgelden die u vroeger al te laat betaalde (ook wel het ‘achterstallige onderhoudsgeld’ genoemd), blijft u wel nog aan ons betalen. Op dit deel zult u dus ook nog onze werkingskosten moeten betalen.

  Bijvoorbeeld:

  U moet maandelijks 200 euro onderhoudsgeld betalen voor uw kind. Daarnaast moet u ook nog een achterstal van 2.000 euro betalen.

  U betaalt ons in januari, februari, maart, april, mei en juni telkens 226 euro (de 200 euro maandelijks onderhoudsgeld plus 13 % werkingskosten).

  Dat wil zeggen dat wij vanaf juli onze tussenkomst voor een deel stoppen:

  • U betaalt nu rechtstreeks 200 euro per maand op het rekeningnummer van uw ex-partner, zonder de 13 % werkingskosten.
  • De 2.000 euro aan achterstallen plus de 13 % werkingskosten (en eventuele nalatigheidsinteresten) moet u wel nog aan ons betalen in plaats van aan uw ex-partner.

  We stoppen onze tussenkomst volledig:

  • wanneer uw ex-partner zelf beslist dat onze hulp niet meer nodig is
  • wanneer u minstens zes keer na elkaar het lopende onderhoudsgeld, alle achterstallige onderhoudsgelden én alle werkingskosten betaald hebt

  We sturen u sowieso een aangetekende brief om u te laten weten vanaf wanneer u weer rechtstreeks aan uw ex-partner mag betalen.

 • Tot wanneer moet ik onderhoudsgeld betalen voor mijn meerderjarige kinderen?

  Is er in het vonnis een einddatum opgenomen voor de betaling van het onderhoudsgeld?

  Zo niet, dan moet u het onderhoudsgeld blijven betalen tot het kind zijn studies heeft beëindigd en/of een vast inkomen (loon, enzovoort) of een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, enzovoort) heeft.

 • Moet ik nog onderhoudsgeld betalen als mijn minderjarige kinderen werden geplaatst?

  Ook al zijn uw minderjarige kinderen geplaatst, u moet het onderhoudsgeld blijven betalen:

  • zolang uw kinderen geen inkomen of vervangingsinkomen hebben,

  • zolang er geen nieuw vonnis is dat het onderhoudsgeld afschaft.

 • Moet ik nog onderhoudsgeld betalen als mijn ex-partner me mijn kinderen niet meer laat zien?

  Ook al wordt het omgangsrecht niet gerespecteerd, u moet het onderhoudsgeld blijven betalen:

  • zolang uw kinderen geen inkomen of vervangingsinkomen hebben,

  • zolang er geen nieuw vonnis is dat het onderhoudsgeld afschaft.

 • Kan de DAVO mijn volledige loon, werkloosheidsuitkering of uitkering in beslag nemen?

  We hebben dezelfde rechten als de onderhoudsgerechtigde: we kunnen beslag leggen op uw volledige inkomen.

 • Het bedrag van het onderhoudsgeld vastgesteld door de rechter is te hoog. Wat kan ik doen om dit te verminderen?

  Wij kunnen het bedrag van het onderhoudsgeld niet verminderen. U hebt daar een nieuw vonnis voor nodig. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw advocaat of een justitiehuis.