Moederschapshulp

Opgelet: de zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor de diensten- en PWA-cheques over aan de gewesten. Het zijn zij die in de toekomst zullen bepalen welke fiscale voordelen aan die uitgaven verbonden zijn.

Dit kan dus al een impact hebben op de uitgaven die u in 2018 doet en die vermeld zijn in deze rubriek.