Nos infocenters et bureaux sont temporairement fermés au public. Vous pouvez réaliser la grande majorité de vos démarches administratives en ligne ou par téléphone.

Aangifte

Aangifte

Ik werk als student. Moet ik een belastingaangifte indienen?

U kunt uw aangifte snel en gemakkelijk invullen via MyMinfin. Indien u liever uw aangifte op papier invult, en u vóór 1 juni nog geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet u zelf een formulier aanvragen bij uw belastingkantoor.

In die aangifte moet u al uw belastbare inkomsten vermelden, d.w.z. ook het deel van de onderhoudsuitkeringen en de bezoldigingen dat niet als bestaansmiddelen wordt beschouwd en waarmee dus geen rekening wordt gehouden om te bepalen of u nog ten laste van uw ouders bent.