Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

2003

Vous trouverez dans le tableau ci-après le sommaire du Bulletin de Documentation paru en 2003 (63ème année).

Bulletin de Documentation Sommaires 2003

AUTEUR TITRE PAGE
november-december, nr 6
ANTHONISSEN, K. Doorbraak en doorkijk van een rechtspersoon. Over fiscale aansprakelijkheid en fiscale transparantie 3-37
ANTHONISSEN, K. Terbeschikkingstelling en sociale zekerheidsbijdragen 39-67
CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES Section “Besoins de Financement des pouvoirs publics” Rapport annuel 2003 – Section “Besoins de Financement des pouvoirs publics” 69-372
september-oktober, nr 5
FROGNEUX, V. Quelles sont les conséquences du vieilissement démographique sur le système belge des retraites ? 3-215
SCUTNAIRE, Ph. Le management des risques 217-237
VAN de VOORDE, A. Boekbespreking SENELLE, R., VANDENBOSSCHE, E & SCHUERMANS, L. "Het federale België van de Gemeenschappen en de Gewesten" 239-242
VANDENDRIESSCHE, S. Boekbespreking VAN de VOORDE, A. "Mark Eyskens. Een biografie. Politicus-professor tussen woord en daad" 243-247
juli-augustus, nr 4
VAN de VOORDE, A. Een terugblik op het beleid van Mark Eyskens als Minister van Financiën 3-83
KORTLEVEN, J. Conjunctuur: De algemene tendensen 85-132
LENOIR, TH. & VALENDUC, CH. Construction d'un modèle trimestriel de prévisions des recettes et restitutions de TVA 133-192
VUCHELEN, J. & GUTIERREZ, M.-I. De groeivooruitzichten en de conjunctuurindicator van de Nationale Bank 193-212
 mei-juni, nr 3
BELGISCH INSTITUUT VOOR OPENBARE FINANCIEN Studiedag gehouden te Brussel op vrijdag 8 november 2002 - Coördinatoren : VAN de VOORDE, A. & DE RIJCK, L. 3-5
BOON, A. De krachtlijnen van de federale begroting 2003 7-75
VUCHELEN, J. Commentaar op het referaat van A. BOON 77-86
ENGLERT, M. Les perspectives budgétaires à moyen terme 87-104
VAN MEENSEL, L. Beschouwingen bij de uiteenzetting van Michel Englert 105-111
MOESEN, W. & STEVENS, T. Een projectie voor de gemeentefinanciën : samenstel en samenspel 113-151
BUFFEL, L. Bemerkingen op het referaat van W. Moesen en T. Stevens en impact op de gemeentefinanciën van de liberalisering van de energiemarkt 153-160
JURION, B. Le passé récent, la réforme de l'impôt des personnes physiques, le cas des villes 161-169
CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES Section “Besoins de Financement des pouvoirs publics” Exécution du programme de stabilité en 2002: Version pdf 171-234
maart-april, nr 2
LAES, J.Cl. Discours à la réception annuelle des fonctionnaires généraux le 8 janvier 2003 3-10
REYNDERS, D. Discours à la réception annuelle des fonctionnaires généraux le 8 janvier 2003 11-15
CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES Section “Fiscalité et Parafiscalité” Avis sur les déductions à l'impôt des personnes physiques : Version pdf 17-169
L'ETAT FEDERAL BELGE Le Programme de Stabilité de la Belgique (2003-2005) (voir aussi treasury.fgov.be) 171-204
januari-februari, nr 1
ANTHONISSEN, K. Vrijstelling van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting 3-22
BLOMME, J. Internationale vergelijking van de belasting op het loon België-Nederland-Frankrijk-Duitsland-Spanje Inkomsten van het jaar 2000 :  abstract (PDF, 1.14 Mo) 23-106
BUFFEL, L. De Belgische hervorming van de controle op de financiële markten 107-160
KORTLEVEN, J. Conjunctuur: De algemene tendensen 161-204
VERVECKEN, G. De doorbraakproblematiek - Een toepassing op kasgeldvennootschap.  Of hoe geraakt het geld bij de fiscus ? 205-321